خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود ثبت رایگان آگهی

لیست برای واگذاری سهام کلینیک درمانگاه (7)

فروش واگذاری بخشی ازسهام کلینیک ودرمانگاه تخصصی دندانپزشکی وپوست ومومجهزفعا...

فروش واگذاری بخشی ازسهام کلینیک ودرمانگاه تخصصی پوست ومومجهزوفعال  فروش واگذاری سهام کلینیک ودرمانگاه تخصصی دندانپزشکی وپوست ومو.اگهی۱۴۰۳/۰۳/۰۴ فروش وواگذاری ۲۳درصدازسهام کلینیک ودرمانگاه تخصصی دندانپزشکی […]

 • پرند
 • 2 هفته قبل
nasimnet
5/500 تومان

فروش واگذاری سهام درمانگاه شبانه روزی فعال پردرامدواقع درتهران

فروش واگذاری سهام درمانگاه سبانه روزی فعال پردرامددرتهران واگذاری سهام درمانگاه شبانه روزی تهران فروش ده درصدسهام درمانگاه شبانه روزی(سهام ملکی وکاری) در زمینی به […]

 • تهران
 • 1 ماه قبل
توافقی تومان

فروش واگذاری یک سهم غددازیک کلینیک تخصصی فوق تخصصی فعال درغرب تهران

فروش واگذاری یک سهم غددازیک کلینیک تخصصی فوق تخصصی فعال درغرب تهران   فروش واگذاری سهم غددکلینیک فعال درغرب تهران واگذاری یک سهم ملکی وکاری […]

 • تهران
 • 4 ماه قبل
nasimnet
1/200 تومان

فروش سهام درمانگاه واگذاری سهم ۱تا۶درمانگاه شبانه روزی فعال درزنجان

فروش سهام درمانگاه شبانه روزی واگذاری ۱تا۶سهم درمانگاه عمومی شبانه روزی فعال درزنجان قابل توجه پزشکان ودندانپزشکان متفاضی سهام درمانگاه  واگذاری ۱ تا۶ سهم درمانگاه […]

 • زنجان
 • 4 ماه قبل
nasimnet
550م هرسهم تومان

فروش سهم غددیک کلینیک فعال درغرب تهران

فروش سهم غددیک کلینیک فعال درغرب تهران یک سهم از۲۴ سهم غدد یک کلینیک بسیارفعال وپربیمارواقع درشهرک غرب به قیمت مناسب واگذارمی گردد.

 • تهران
 • 5 ماه قبل
تماس بگیرید

فروش واگذاری سهام کلینیک زیبایی تهران

فروش واگذاری سهام کلینیک زیبایی درتهران

 • تهران
 • 2 سال قبل
تماس بگیرید

فروش واگذاری سهام کلینیک دندانپزشکی غرب تهران

فروش واگذاری سهام کلینیک دندانپزشکی درغرب تهران فروش ۵ سهم از۱۰۰ سهم کلینیک دندانپزشکی مجهزفعال دارای ۵یونیت، متراژ۳۰۵مترحق السهم ۵سهم ازملک ۱۵متر،فقط یک نفرسهامداردندانپزشک با۵۰سهم […]

 • تهران
 • 2 سال قبل
1,650 تومان